AVÍS LEGAL

El lloc web www.masiaolivera.com és propietat de: Raimon Olivella Sadurni, amb NIF 46117063Q, té el seu domicili fiscal a:
Masia Can Julià – 08739 Subirats (Barcelona)

Si necessita realitzar qualsevol consulta pot dirigir-se a info@masiaolivera.com o bé al nostre telèfon (+34) 630 929 058

PROTECCIÓ DE DADES
Quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal en qualsevol dels formularis del site www.masiaolivera.com/ autoritza a Raimon Olivella Sadurni al seu tractament per a la finalitat que s’hi indiqui.

Les dades facilitades per l’Usuari s’incorporaran a un fitxer automatitzat protegit amb les mesures de seguretat legalment establertes.

Raimon Olivella Sadurni no cedirà a tercers les dades de l’Usuari, tret que aquest hagi donat el seu consentiment, garantint així la seva confidencialitat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Exercim els oportuns controls d’informació d’acord amb el que disposa la Directiva Europea de Protecció de Dades de la UE (UE 95/46 / EC) i la normativa de desenvolupament establerta en el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR- EU General Data Protection Regulation).

No està obligat, per llei o per contracte amb nosaltres, a facilitar informació personal a través del nostre web. Únicament, es requerirà quan sigui estrictament necessari per tal de subministrar un servei sol·licitat per part seva.

Raimon Olivella Sadurni garanteix al client que mantindrà absoluta confidencialitat sobre qualsevol informació, document o producte propietat del client que li sigui lliurat dins el desenvolupament de la relació comercial.

Formulari de contacte
A l’enviar-nos una petició a partir d’un formulari de contacte, la informació introduïda al formulari de sol·licitud, incloses les dades facilitades, seran emmagatzemats per tal de processar la seva petició i poder contactar amb vostè per respondre la seva consulta. En cap cas difondrem aquestes dades sense el seu consentiment.

DRETS DE L’USUARI
1) Té dret a accedir a les seves dades personals

Té dret que li confirmem si conservem qualsevol de les seves dades personals. Si encara són conservats, té dret a tenir una còpia d’ells i a ser informat sobre:

  1. Per què estem fent servir les seves dades?
  2. Quines categories d’informació estem utilitzant?
  3. Amb qui hem compartit les seves dades?
  4. Durant quant de temps tenim pensat conservar la seva informació?

Per tal de mantenir la seguretat de les seves dades, haurem de verificar la seva identitat abans de facilitar-li una còpia de la informació que conservem.

La primera còpia que sol·liciti serà gratuïta. Si requereix més còpies, podríem facturar un càrrec administratiu per cobrir els nostres costos.

Té dret a corregir qualsevol dada incorrecta / incomplet de les seves dades personals

Si ens ha sol·licitat una còpia de la seva informació personal, pot ser que adverteixi algun error o inexactitud o simplement no es trobi completa. En aquest cas, pot contactar amb nosaltres i corregirem / inclourem la dada sol·licitat.

2) Té dret a donar-se de baixa

De vegades, no caldrà que seguim conservant les seves dades personals:

  1. La informació no es necessita per més temps, per a l’objectiu pel qual va ser emmagatzemada.
  2. Presenta la seva falta de consentiment per a la conservació de les dades i nosaltres no tenim cap raó legal per seguir utilitzant-la.
  3. No estàs d’acord en que seguim utilitzant les seves dades personals i no tenim cap raó per mantenir-los.
  4. Hem utilitzat les seves dades il·legalment.
  5. Hem rebut notificació legal que ens obliga a eliminar les seves dades personals.

En les esmentades situacions, té dret a sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals. Si creu que es troba en un dels casos, si us plau, envia un email a info@masiaolivera.com