El Team Building és una activitat o servei que contracten les empreses des de fa ja alguns anys, però que en els últims temps gaudeix de la seva màxima esplendor.

El concepte Team Building engloba tota una gran varietat d’activitats participatives i estructurades, realitzades per millorar el rendiment dels equips de treball d’una empresa i la capacitat de treballar junts de manera efectiva.

Aquestes activitats poden anar des de simples exercicis que fomenten la unió fins a accions conjuntes on l’equip ha d’aconseguir algun objectiu comú.

Aquests esdeveniments solen dur-se a terme en espais allunyats de la vida quotidiana, en un entorn diferent, per a permetre al treballador o treballadora alliberar-se de les tensions i així relacionar-se de forma diferent amb els seus companys.

El Team Building no consisteix simplement en la realització d’activitats recreatives, sinó que resulta molt útil com a eina de desenvolupament dins d’una organització, ja que el seu objectiu és millorar la comunicació dins dels equips i fomentar les habilitats de lideratge i de treball conjunt en la resolució de problemes.

Principals beneficis del team building

Són molts els beneficis d’utilitzar el Team Building en una organització. El portal de recerca de feina Infojobs en detalla 10 a continuació:

  1. Millora la moral i promou el lideratge
  2. Impulsa la creativitat
  3. Identifica fortaleses i debilitats del grup
  4. Millora l’habilitat per resoldre conflictes
  5. Desenvolupa habilitats d’organització
  6. Fomenta la comunicació entre col·legues
  7. Defineix els rols d’equip
  8. Promou la diversió dins del treball
  9. Reforça la cultura d’empresa
  10. Augmenta la confiança entre els participants

En resum,  és una manera divertida de potenciar el creixement personal i professional dels empleats, el que es tradueix en una millora dels resultats per a l’empresa.

A Masia Olivera disposem d’un espai perfecte per a l’organització de Team Buildings, com sortides en Burricleta, Show Cooking, tast de vins, paintball, Castellers, etc.

Si estàs buscant un entorn únic per realitzar el teu Team Building, escriu-nos!

 

Raimon Olivella
Propietari
Masia Olivera